Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID99
OnderwerpVisievorming Paasbos
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om in november 2018 de raad te informeren over de planning voor de visievorming over Paasbos.
Datum indiening11/1/2018
Behandeld inRaadsvergadering 01-11-2018 > 2 Programmabegroting 2019-2022 (2018-060)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum2/21/2019