Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID132
OnderwerpKaderbrief Valleihopper 2021-2024
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe een jaar nadat het beheerbureau Valleihopper bij de gemeente Barneveld is gepositioneerd de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de ervaringen tot dan toe en daarbij ook inzichtelijk te maken wat de kosten van het beheerbureau zijn.
Datum indiening2/13/2020
Behandeld inCommissie I 13-02-2020 > 4 Kaderbrief Valleihopper 2021-2024 (2020-016)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum