Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID133
OnderwerpKaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om na de vaststelling van de woonvisie de kaderstelling voor de locatie Oude Barneveldseweg aan de raad voor te leggen.
Datum indiening2/13/2020
Behandeld inCommissie II 13-02-2020 > 3 Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk (2020-002)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum