Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID154
OnderwerpTransformatieplan Sociaal Domein (betrekken raad bij vervolg)
ToezeggingWethouder Aboyaakoub zegt toe de raad aan te haken in het verdere verloop van de transformatie en na te denken over een goede vorm waarin periodiek betrokkenheid van de raad gestalte zou kunnen krijgen.
Datum indiening9/17/2020
Behandeld inCommissie I 17-09-2020 > 3 Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen (2020-059)
PortefeuillehouderN. Aboyaakoub-Akkouh
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl
Afdoeningsdatum