Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID101
OnderwerpWoningbouw
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe om de raad begin 2019 een overzicht te geven van gerealiseerde en geplande woningbouw en deze in een beeldvormende bijeenkomst te bespreken.
Datum indiening11/1/2018
Behandeld inRaadsvergadering 01-11-2018 > 1 Opening en vaststellen agenda
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum2/7/2019