Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID112
OnderwerpLandschapsontwikkelingsplan
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om voor het thema cultuurhistorie de reactie aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op te nemen in het plan.
Datum indiening24-1-2019
Behandeld inCommissie I 24-01-2019 > 5 Vaststellen Landschapsontwikkelingsplan (2019-003)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarK. Ypma/L. Janssen
Geplande afdoening31-1-2019
Stand van zakenafgedaan
Afdoeningsdatum30-1-2019