Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID83
OnderwerpCommissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
ToezeggingWethouder Aboyaakoub-Akkouh zegt toe om met de raad het gesprek aan te gaan over de uitkomsten van de fundamentele gedachtenwisseling die met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal worden gehouden over erfgoed en monumenten;
Datum indiening25-1-2018
Behandeld inRaadsvergadering 25-01-2018 > 4.1 Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet + begrotingswijziging (2017-089)
PortefeuillehouderN. Aboyaakoub-Akkouh
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum