Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID127
OnderwerpLegesverordening
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om in de Voorjaarsnota op een aantal wat relevantere posten uit de Legesverordening (o.a. de havengelden) terug te komen, vooruitlopend op de legesverordening die later in 2020 vastgesteld gaat worden.
Datum indiening10/31/2019
Behandeld inRaadsvergadering 31-10-2019 > 2.1 Programmabegroting 2020-2023 (2019-074)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaar
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum