Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID108
OnderwerpBereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om wat betreft het sluipverkeer de ‘casus’ N301 en Hoevelaken (vanaf knooppunt A1/A30) voor te stellen deze op te nemen in de verkeersmanagementsystemen;
Datum indiening12/6/2018
Behandeld inCommissie II 06-12-2018 > 4 Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarM. Mallens
Geplande afdoening
Stand van zaken Voor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum12/2/2019