Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID122
OnderwerpJaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe om jaarlijks met een rapportage te komen om de voortgang van de uitvoering van de Routekaart Nijkerk energieneutraal te monitoren; daarin wordt ingegaan op zowel energiebesparing als duurzame opwek. Ook wordt de voortgang van innovatieve technieken hierin meegenomen.
Datum indiening6/27/2019
Behandeld inRaadsvergadering 27-06-2019 > 4.1 Routekaart Nijkerk energieneutraal (2019-054)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaarF. Batterink
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum