Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID144
OnderwerpAanbestedingsprocessen (concerngarantie)
ToezeggingWethouder Aboyaakoub zegt toe dat de raad een beleidsnotitie krijgt, waarin wordt aangegeven of het verstandig is wel of niet standaard een concerngarantie in het aanbestedingsproces op te nemen en op basis van welke riscio-afweging dat dan zou moeten gebeuren.
Datum indiening6/25/2020
Behandeld inRaadsvergadering 25-06-2020 > 5 Exploitatiebijdrage Optisport (2020-021)
PortefeuillehouderN. Aboyaakoub-Akkouh
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum