Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID104
OnderwerpAddendum bij Gemeentelijk Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
ToezeggingWethouder Dijksterhuis zegt toe dat de raad in 2020 een rapportage van het college zal ontvangen over de stand van zaken van de uitvoering van het addendum van het gemeentelijk rioleringsplan.
Datum indiening15-11-2018
Behandeld inCommissie I 15-11-2018 > 5 Addendum Gemeentelijk rioleringsplan Nijkerk 2018-2022 (2018-066)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaarR. Schuurman
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum