Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID91
OnderwerpCamerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
ToezeggingWethouder Van Veelen geeft aan de raad kort voor de inwerkingtreding van het camerasysteem - ten behoeve van de verkeersregulering in de binnenstad - nader te informeren via een raadsinformatiebrief. Daarnaast zegt hij toe om de werking van dit systeem na een jaar te evalueren en de raad bij deze evaluatie te betrekken.
Datum indiening12-4-2018
Behandeld inCommissie I 12-04-2018 > 3 Verkeersbesluiten en ontheffingenbeleid binnenstad Nijkerk
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarM. Mallens/M. Kroon
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum