Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID56
OnderwerpOntwerpproces A1/A30
ToezeggingWethouder Van Veelen zegt toe om bij het ontwerpproces A1/A30 de vinger aan de pols te houden en de Nijkerkse belangen te behartigen.
Datum indiening30-10-2017
Behandeld inRaadsvergadering 30-10-2017 > 2.1 Programmabegroting 2018-2021 (2017-057)
PortefeuillehouderW. van Veelen
Behandelend ambtenaarH. Dobbenberg
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum28-2-2018