Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-034
AgendaGemeenteraad 04-06-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Onderzoek relatie luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen
Toezegging/vraag- De inwoners van Oss en de rest van Oost-Brabant recht hebben op een gezonde en veilige leefomgeving; - Er een oproep wordt gedaan aan de gemeenteraden in de regio Oost-Brabant om samen met de gemeenteraad van Oss de landelijke volksvertegenwoordiging en de landelijke overheid op te roepen om een diepgaand en zorgvuldig onderzoek te doen naar de relatie tussen luchtkwaliteit en het verloop van infectieziekten, in het bijzonder coronavirus infecties; - Voor de zomer van 2020 namens de deelnemende gemeente deze oproep te verzenden; - De Raadsgriffie opdracht geeft deze oproep uit te voeren.
PortefeuillehouderT. van Kessel
Stand van zaken
Datum behandeling
Afgedaan