Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-015
AgendaGemeenteraad 30-01-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Vuurwerk anders
Toezegging/vraagDraagt het college op: Zodra duidelijk is hoe het landelijk beleid eruit gaat zien, en in afstemming daarop, een raadsvoorstel voor te bereiden en uiterlijk in september 2O2O aan de raad voor te leggen waarmee de raad kan kiezen tussen een aantal scenario's, zoals maar niet uitsluitend: 1. Een algemeen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in onze gemeente, 2. Het nemen van maatregelen waardoor afsteken van vuurwerk in onze gemeente niet meer voor overlast zorgt, 3. Vuurwerkshows laten organiseren door inwoners zelf in wijk-, dorp of kernverband met professionele ondersteuning die aangeboden wordt door de gemeente, 4. Besluiten tot geen beleidsverandering met betrekking tot vuurwerkoverlast,
PortefeuillehouderW. Buijs - Glaudemans
Stand van zaken
Datum behandeling9/10/2020
Afgedaan