Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-039
AgendaGemeenteraad 25-06-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie capaciteit probleem van Oss 20 nav mislukt experiment met non-invill veld
Toezegging/vraagDe ontstane problemen rond de capaciteit nog deze zomer op te lossen. Om de gesprekken met betrokken partijen opnieuw op te pakken met als doel om tot een over-eenkomst te komen om deze zomer het huidige veld te vervangen. De vervangingskosten te dekken uit het Integrale voorzieningenbeleid. De kosten voor de vervanging mee te nemen in de programmabegroting 2021/2024
Portefeuillehouder
Stand van zaken
Datum behandeling
Afgedaan