Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-028
AgendaGemeenteraad 04-06-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal bestuurlijk
OnderwerpMotie juist niet bezuinigen in Corona tijd
Toezegging/vraagDe raad draagt het college: 1) het coronavirus aan te wijzen als risico waarvoor wij onze algemene reserve kunnen aanwenden 2) Om zo goed als mogelijk in kaart te brengen wat de incidentele financiële gevolgen zijn van de coronacrisis zowel in aard als omvang m.b.t. de maatschappelijke/ culturele instellingen en (sport)verenigingen. Om vervolgens aan te geven waar (aanvullend op rijk en provincie) extra ondersteuning wenselijk dan wel noodzakelijk is om ontstane tekorten op te vangen. 3) Met een voorstel te komen om de algemene reserve te verlagen op zo'n manier dat de incidentele financiële gevolgen (van corona) gedekt kunnen worden uit de dan eenmalig vrijgekomen gelden. 4) Om de reserve binnen een redelijke termijn weer op orde te hebben conform de afgesproken norm
PortefeuillehouderF. den Brok
Stand van zaken
Datum behandeling
Afgedaan