Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-084
AgendaGemeenteraad 07-11-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Raad en daad voor de jongerenraad
Toezegging/vraagDraagt het college op: - vanaf 2020 in de jaarrekening een overzicht van 'aantallen gevraagde- en ongevraagde adviezen jongerenraad' op te nemen zodat helderheid ontstaat over de inbreng van de jongerenraad en we deze monitoring kunnen gebruiken om de samenwerking te verbeteren - Alle gevraagde- en ongevraagde adviezen van de jongerenraad standaard toe te voegen aan de lijst ingekomen stukken.
PortefeuillehouderT. van Kessel
Stand van zaken
Datum behandeling6/30/2021
Afgedaan