Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-065
AgendaAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk 04-07-2019
VergaderorgaanOpiniecommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpCultuurnota
Toezegging/vraagDe wethouder komt in het najaar naar de opiniecommissie met de Cultuurnota. De Cultuurnota behandelt: - de toegankelijkheid van de cultuurinstellingen - samenwerking binnen de culturele instellingen en daarbuiten - cultuureducatie - inclusie: hoe maken we cultuur bereikbaar voor iedereen.
PortefeuillehouderF. den Brok
Stand van zakenIn zijn Raadsinformatiebrief van 5 november 2019 geeft de wethouder aan hoe het proces rondom de cultuurnota loopt. In de laatste maanden van 2019 is er veel tijd opgegaan aan ontwikkelingen rondom het UIThuis, herpositioneringsonderzoek theater De Lievekamp en Cultuurpodium Groene Engel. Dit heeft meer tijd gevergd dan voorzien. We streven er naar om de cultuurnota in de eerste maanden van dit jaar af te ronden. Cultuurnota. Uit recente raadsinformatiebrieven en de media is duidelijk geworden dat de coronacrisis hele grote gevolgen heeft voor de culturele sector. Het is voor deze sector nu een kwestie van overleven. Als gemeente besteden we veel tijd en energie aan het monitoren van de ontwikkelingen binnen het culturele veld. Uiteraard heeft de coronacrisis ook gevolgen voor de stappen die we al hadden gezet rondom de cultuurnota. Een heroriëntatie en duiding van de gevolgen is noodzakelijk. Over de exacte gevolgen is op dit moment nog veel onduidelijkheid. Wel is duidelijk dat deze nog heel lang merkbaar zullen zijn in de culturele sector. Dit maakt het lastig om nu al uitspraken te doen over de termijn.
Datum behandeling12/3/2020
Afgedaan