Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-093
AgendaGemeenteraad 19-12-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Eenzaamheid bestrijden door Lief en Leed straten
Toezegging/vraagDraagt het College op: - in het eerste kwartaal van2020 een pilot "Lief en Leed straten" uit te werken en er in 202012021 mee te beginnen; - in de uitwerking van de pilot mee te nemen dat de Lief en Leed straten verspreid over de gemeente (stad en kernen) tot stand komen; - de pilot te begrenzen in aantal, financiële middelen en tijd; - samen te werken met maatschappelijke organisaties die expertise hebben op het gebied van (de bestrijding van) eenzaamheid; - de pilot te promoten en een grote inspanning te leveren om de pilot tot een succes te maken; en - de pilot te monitoren en de bevindingen terug te koppelen naar de raad.
PortefeuillehouderT. van Kessel
Stand van zaken
Datum behandeling
Afgedaan