Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-024
AgendaGemeenteraad 05-03-2020
Vergaderorgaanadviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Heldere definitie van het begrip jeugdzorg
Toezegging/vraagDe raad draagt het college op: - een brief te sturen naar het ministerie van VWS, met de vraag of er een eenduidige definitie van jeugdzorg kan komen, zodat de financiering van jeugdzorg goed en reëel uitgevoerd kan worden. Deze brief ter kennisname te versturen naar de VNG, G40 gemeenten en de regiogemeenten die bij het samenwerkingsverband jeugdzorg zijn aangesloten.
PortefeuillehouderK. van Geffen
Stand van zaken
Datum behandeling
Afgedaan