Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-013
AgendaGemeenteraad 30-01-2020
VergaderorgaanCommissie Ruimte
OnderwerpMotie Woonvisie
Toezegging/vraagDraagt het college op om: - Inzichtelijk te maken wanneer, welk aantal en op welke locatie woningen gebouwd gaan worden. - na te gaan waar het mogelijk en gewenst is om werkzaamheden extern of door initiatiefnemers uit te laten voeren - Twee keer per jaar de raad te informeren over de plannen voor woningbouw in de gemeente Oss
Portefeuillehouder
Stand van zakenOp 12 mei 2020 ontving de raad een document met daarin de beantwoording van deze motie.
Datum behandeling
Afgedaan