Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-094
AgendaGemeenteraad 19-12-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpNaar een beter jeugdzorg
Toezegging/vraagDraagt het college op: 1. Uit te zoeken wat de mogelijkheden en de consequenties zijn om op een andere manier om te gaan met de bureaucratie in de zorg, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. 2. Zoveel mogelijk de gemeenteraad aan de voorkant te informeren en te betrekken bij alle zaken met betrekking tot jeugdzorg. 3. Met betrokken regiogemeenten en VNG bewindslieden duidelijk te maken dat er de jeugdzorg.
PortefeuillehouderK. van Geffen
Stand van zaken
Datum behandeling7/9/2020
Afgedaan