Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-017
AgendaGemeenteraad 30-01-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Zienswijze Oss over voorgenomen fusie Landerd en Uden
Toezegging/vraagDraagt het college op: de inhoud van de Osse zienswijze actief uit te dragen bij de provincie Brabant, de regering en de Tweede en Eerste kamer.
PortefeuillehouderW. Buijs - Glaudemans
Stand van zakenDe portefeuillehouder stuurde een ontvangstbevestiging van de Tweede Kamer over de zienswijze die de gemeente Oss had gestuurd over de fusie Uden/Landerd
Datum behandeling6/11/2020
Afgedaan