Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-060
AgendaGemeenteraad 04-07-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Subsidieverordening ONS welzijn
Toezegging/vraag- bij de gesprekken over de nieuwe overeenkomst met ONS welzijn ook een kerntakendiscussie over ONS welzijn door de raad gevoerd moet worden - De mogelijkheid van overheveling van taken van ONS welzijn naar andere organisaties betrokken moet worden bij de kerntakendiscussie en de vaststelling van de nieuwe overeenkomst
PortefeuillehouderT. van Kessel
Stand van zaken22 oktober 2019: de subsidieovereenkomst voor 2020 kan niet worden gewijzigd. In 2020 wordt deze discussie gestart.
Datum behandeling10/15/2020
Afgedaan