Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-014
AgendaGemeenteraad 30-01-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Stabiele gemeentefinanciën - trap-op-trap-af systematiek
Toezegging/vraagDraagt het college op: De motie onder de aandacht te brengen van de Nederlandse Regering, de VNG, alle politieke partijen in de Tweede Kamer en met klem te verzoeken om: - Een structureel en voorspelbaar financieel beleid naar gemeenten te voeren; - De bezuinigingen die opgelegd zijn bij de decentralisatie van het sociaal domein te evalueren; - De overdracht van taken van Rijksoverheid naar gemeenten te koppelen aan voldoende financiële middelen om deze uit te voeren. - Het 'trap-op-trap-af' systeem zodanig aan te laten passen dat er minder grote en minder frequente schommelingen zijn in de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds; - Deze motie eveneens onder de aandacht te brengen van de andere gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant en de 85 gemeenten, zodat een eenduidig signaal richting de Rijksoverheid afgegeven wordt en gemeenten hierin gezamenlijk op blijven trekken.
PortefeuillehouderF. den Brok
Stand van zaken
Datum behandeling
Afgedaan