Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-092
AgendaGemeenteraad 19-12-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Ruimte
OnderwerpMotie Mogelijkheid van lening voor pelletkachels en biomassaketels vervalt
Toezegging/vraagdraagt het college van B&W op om: 1. Met een voorstel voor de raad te komen om de Verordening duurzaamheidsleníngen aan te passen zodat men voor de aanschaf van pelletkachels en biomassaketels geen lening meer krijgt.
Portefeuillehouder
Stand van zakenOp 12 mei 2020 ontving de raad een document met daarin de beantwoording van deze motie.
Datum behandeling
Afgedaan