Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-038
AgendaGemeenteraad 04-06-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Scenario's steunpakket Corona
Toezegging/vraag• Om zo goed als mogelijk in kaart te brengen wat de incidentele en structurele gevolgen zijn van de coronacrisis voor de gemeente Oss en om deze vergezeld te laten gaan van een inschatting van de aard en omvang van de problematiek voor ondernemers, maatschappelijke & culturele instellingen en inwoners en wat voor steunpakket wij hen per scenario zouden kunnen bieden om economie en samenleving zoveel mogelijk te ontzien c.q te ondersteunen; • Voor de gemeenteraad in kaart te brengen welke financieringsmogelijkheden we voor deze steunpakketten hebben; • Deze scenario’s op tijd aan de gemeenteraad te verstrekken, zodat de gemeenteraad deze kan betrekken bij de behandeling van de begroting in het najaar.
PortefeuillehouderF. den Brok
Stand van zaken
Datum behandeling
Afgedaan