Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-063
AgendaGemeenteraad 04-07-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Ruimte
Onderwerp(LWE) Motie Vergroening stadshart Oss
Toezegging/vraagVerzoekt het college: ● Een plan te maken voor het verder vergroenen van het stadshart en dit ter opiniëring en besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen, ● De financiering daarvoor bijvoorbeeld te zoeken in het investeringsfonds stadshart, ● Dit onderdeel van de transitie van het stadshart alvast uit te voeren, onafhankelijk van het tempo van de verdere ontwikkeling van het Walkwartier,
PortefeuillehouderJ. van Orsouw
Stand van zakenUpdate 22 oktober 2019. Verwachting afronding maart 2020. Update 1 nov 2019: maart 2020 ligt er een opinienota betreffende de vergroening stadshart in de opiniecommissie. Update 20-1-2020: de wethouder geeft aan dat er meer tijd nodig is om de notitie af te kunnen ronden. De nieuwe verwachtte datum voor behandeling is de raadsvergadering van 9 april 2020. 25-03-2020 Deze motie is onderdeel van het voorstel vergroenen stadshart Oss op de agenda van de adviescommissie van 26 maart.
Datum behandeling4/9/2020
Afgedaan