Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-088
AgendaGemeenteraad 07-11-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Toekomstbestendige gemeentelijke organisatie
Toezegging/vraagDraagt het college op: - ln het komende halfjaar een strategisch personeelsbeleid op te stellen, waarin de totale capaciteit van de ambtelijke organisatie op korte en lange termijn in beeld wordt gebracht, om de organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief op peil te brengen en toekomstbestendig te maken; - De aanbevelingen en de uitkomsten op te nemen in de kadernota van 202L. lndien blijkt dat er extramiddelen nodig zijn deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2021,-2024 om de aanbevelingen en uitkomsten ook uit te kunnen voeren.
PortefeuillehouderW. Buijs - Glaudemans
Stand van zaken
Datum behandeling7/9/2020
Afgedaan