Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-023
AgendaGemeenteraad 05-03-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie gedegen financiele onderbouwing verordening individuele studietoeslag
Toezegging/vraagDe raad draagt het college op: 1) de middelen voor de uitvoering van de verordening individuele studietoeslag in 2020 te onttrekken uit de Algemene Reserve 2) Bij het behandelen van de programmabegroting met een voorstel naar de raad te komen waarin structurele dekking voor de uitvoering van de verordening is opgenomen.
PortefeuillehouderK. van Geffen
Stand van zaken
Datum behandeling11/5/2020
Afgedaan