Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-061
AgendaGemeenteraad 04-07-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Ruimte
Onderwerp(LWE) Motie Slim doorstromen op Singel 40 - 45
Toezegging/vraagDraagt het college op om: - bij de actuele 'inventarisatie van de mogelijkheden voor een goede ontsluiting van het noorden van Oss' de toepassing van iVRI's op alle verkeerskruispunten op de Singel '40 - '45, inclusief het verkeerskruispunt met de Koornstraat, als concreet scenario mee te nemen; - de kosten voor mogelijke realisatie van iVRI's op de Singel '40 - '45 te dekken uit het (verhoogde) budget voor vervangingsinvesteringen openbare ruimte; - deze inventarisatie, inclusief dekking, ter opinie voor te leggen aan de gemeenteraad
PortefeuillehouderJ. van Orsouw
Stand van zakenUpdate 26-09-2019: Op de adviescommissie van 10-10-2019 staat het stuk informatie nota Bereikbaarheid Oss Noord. In deze informatienota wordt deze motie beantwoord. Update 27 november 2019: In de Informatienota bereikbaarheid Oss Noord wordt aangegeven dat er verschillende scenario's worden uitgewerkt om de bereikbaarheid van Oss op de lange termijn te garanderen. Deze motie wordt een van deze scenario's We verwachten de uitwerking van deze scenario's eind 2020.
Datum behandeling12/3/2020
Afgedaan