Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code19-087
AgendaGemeenteraad 07-11-2019
VergaderorgaanAdviescommissie Sociaal Bestuurlijk
OnderwerpMotie Prioritering is een bevoegdheid van de gemeenteraad
Toezegging/vraagDraagt het college op om - Alle zaken die vertraging oplopen, die de kaderstellende taak van de raad raken, inbeeld te brengen. - Een voorstel te doen voor prioritering en deze uiterlijk in het voorjaar van 2020 en ruimvoor de kadernota ter opiniëring en besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen - ln kaart te brengen wat er voor nodig is om de capaciteit van de ambtelijke organisatiekwalitatief en kwantitatief op peil te brengen en indien dit vraagt om extra budget dit teropiniëring en besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. - De gemeenteraad periodiek te informeren over het capaciteitsprobleem.
PortefeuillehouderW. Buijs - Glaudemans
Stand van zakenIn overleg met de fractievoorzitters komt de uitwerking van deze motie op 9 juli aan de orde.
Datum behandeling7/9/2020
Afgedaan