Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen


« Terug


Code20-016
AgendaGemeenteraad 30-01-2020
VergaderorgaanAdviescommissie Ruimte
OnderwerpMotie Besparing is een wezenlijk onderdeel van de energietransitie en dus ook van ons RES bod
Toezegging/vraagDraagt het college op: Op korte termijn de besparingsagenda ter opiniëring en besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen zodat deze kan worden meegenomen bij de Osse inbreng in het bod van de RES
Portefeuillehouder
Stand van zaken06-05-2020: Deze motie is onderdeel van de opinienota energiebesparing zoals deze is voorgelegd aan de opiniecommissie van 2 april. (behandeling op 9 april). Deze nota is teruggegeven. Er volgt een nieuwe datum. Voor alsnog niet bekend. 20 mei: op 9 april is de opinienota energiebesparing terug gegeven aan de wethouder. Op de volgende Opiniecommissie op 18 juni volgt een actualisatie van de Opinienota. Deze nota bevat de beantwoording van deze motie.
Datum behandeling6/18/2020
Afgedaan