iBabsOnline

 

Raadsbrieven


« Terug


Bijlage(s)Raadsbrief actieplan jeugdwerkloosheid
Bijlage 1 Raadsinformatiebrief Actieplan Jeugdwerkloosheid januari 2015
Bijlage 2 Infographic Jeugdwerkloosheid
Artikel Ad deel 1
Artikel ad deel 2
Artikel Ad deel 3
OnderwerpRaadsbrief actieplan Jeugdwerkloosheid (verzonden 12022015)
Datum invoer12-2-2015
ID619
Geagendeerd op
PortefeuillehouderVictor Everhardt