iBabsOnline

 

Commissiebrieven S&R


« Terug


Geagendeerd op31-3-2015
ID657
PortefeuillehouderPaulus Jansen
Datum invoer6-3-2015
Bijlage(s)Commissiebrief voortgang ASU - maart2015
ASU - Bijlage 1 - Projecten gerealiseerd 2010 tm 2014
ASU - Bijlage 2 - Planvoorraad start bouw tm 2019
ASU - Bijlage 3 - Tijdelijke eenheden in sloopcomplexen
OnderwerpVoortgang Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht