Gemeenschappelijke regelingen


« Terug


ID44
Toelichting2017.11.23
OrganisatieGGD
Bijlage0. Agenda AB-vergadering 23-11-2017.pdf
2. Mededelingen.pdf
3-0 Verslag vergadering algemeen bestuur van 13 juli 2017.pdf
3-1 Verslag vergadering algemeen bestuur van 13 juli 2017.pdf
4.1-0 Jeugdgezondheidszorg in het mbo.pdf
4.1-1 Mbo-locaties werkgebied GGD Hart voor Brabant.pdf
4.2-0 Borging innovatieve projecten 2016.pdf
4.2-1 Innovatieve projecten 2016.pdf
4.3-0 Innovatieve projecten 2018.pdf
4.3-1 Shortlist innovatieve projecten 2018 - zeven projectbeschrijvingen.pdf
4.4-0 Publieke gezondheid - stand van zaken.pdf
4.4-1 Kamerbrief Stimuleringsprogramma publieke gezondheid geborgd.pdf
4.4-2 De GGD in beeld - Onderzoek naar het takenpakket van GGD'en in Nederland, bijlage 1.11.pdf
4.4-3 Hoe gemiddeld is de GGD Hart voor Brabant.pdf
4.5-0 Mensen met verward gedrag.pdf
4.5-1 Monitor verward gedrag – bevorderende en belemmerende factoren.pdf
4.5-2 Mensen met verward gedrag - overdruk AB-notitie april 2017.pdf
4.5-3 Monitoring aanpak verward gedrag - brief Schakelteam aan colleges van B&W.pdf
4.6-0 Evaluatie GGD-bestuur.pdf
4.6-1 Evaluatie GGD-bestuur 2014-2017.pdf
4.7-0 Opheffen adviescommissies JGZ.pdf
4.7-1 Regeling Commissies jeugdgezondheidszorg.pdf
5.1-0 Uitwerking huisvestingsvarianten.pdf
5.1-1 Visie op dienstverlening - uitwerking huisvestingsvarianten.pdf
5.1-2 Huisvestingsvarianten GGD Hart voor Brabant - berekeningen.pdf
5.1-3 De diensten van en het werken bij de GGD.pdf
5.2-0 Wijziging begroting 2018.pdf
5.2-1 Wijziging begroting 2018.pdf
5.3-0 Financiële verordening en nota reserves en voorzieningen.pdf
5.3-1 Financiële verordening GGD Hart voor Brabant 2018.pdf
5.3-2 Nota reserves en voorzieningen GGD Hart voor Brabant 2018.pdf
5.4-0 Controleverordening en controleprotocol.pdf
5.4-1 Controleverordening GGD Hart voor Brabant 2018.pdf
5.4-2 Controleprotocol GGD Hart voor Brabant 2018.pdf