Gemeenschappelijke regelingen


« Terug


ID19
Toelichting2017.02.15
OrganisatieODBN
Bijlage0-ab-agenda-15-02-2017.pdf
1-ag-p-2a-voorblad-vervanging-db-lid.pdf
2-ag-p-2b-voorblad-ab-15-02-2017-effectanalyse-van-de-afspraken-gemaakt-bij-start-van-de-odbn.pdf
3-ag-p-2b-bijlage-memo-rmb-taken.pdf
4-ag-p-2c-voorblad-ab-15-02-2017-huisvestingsanalyse.pdf
5-ag-p-2c-quickscan-obdn.pdf
6-ag-p-2d-voorblad-ab-15-02-2017-bestuurlijke-bijeenkomst-omgevingswet.pdf
7-ag-p-2d-bijlage-ggd-terugblik.pdf
8-ag-p-2e-voorblad-ab-15-02-2017-van-urgentieteam-naar-supportnetwerk.pdf
9-ag-p-2e-rapport-evaluatie-urgentieteam-def-7-10-2016.pdf
10-ag-p-2e-notitie-van-urgentieteam-naar-supportnetwerk.pdf
11-ag-p-2e-bijlage-handreiking-omgevingsbewust-handelen.pdf
12-ag-p-2f-voorblad-ab-15-02-2017-standpunt-zlto-op-de-handreiking-mbt-de-vgo-rapporten-inzake-iv.pdf
13-ag-p-2f-notitie-endotoxine-toetsingskader.pdf
14-ag-p-2g-voorblad-vergaderkalender.pdf
15-ag-p-3-voorblad-vaststellen-verslag.pdf
16-ag-p-3-bijlage-ab-verslag-14-12-2016.pdf
17-ag-p-4-voorblad-ab-15-02-2017-controle-protocol-2016-2017.pdf
18-ag-p-4-voorstel-ab-15-02-2017-controle-protocol-2016-2017.pdf
19-ag-p-4-bijlage-controle-protocol-2016-2017.pdf
20-ag-p-5-voorblad-ab-15-02-2017-vvgb-budget.pdf
21-ag-p-5-voorstel-ab-15-02-2017-vvgb-budget.pdf
22-ag-p-5-bijlage-ab-15-02-2017-notitie-vvgb-budget.pdf
23-ag-p-6-voorblad-ab-15-02-2017-1e-wijziging-begroting-2017.pdf
24-ag-p-6-voorstel-1e-begrotingswijziging-2017.pdf
25-ag-p-6-bijlage-herziening-begroting-2017.pdf
26-ag-p-7-voorblad-ab-15-02-2017-concept-kadernota-2018.pdf
ERRATA 1e herziening begroting 2017.pdf