Gemeenteraad

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: G. Gerbrandy

1
Opening
2
Mededelingen/Afsprakenlijst
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 18 oktober 2018
Nazending
5
Programmabegroting 2019
6
Sluiting

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.