Gemeenteraad

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: G. Gerbrandy
Toelichting: Extra raadsvergadering: vaststellen profielschets nieuwe burgemeester

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.