Gemeenteraad

link naar deze pagina

Informatiecarrousel - 8 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: G. Gerbrandy

0
Agenda, welkom en mededelingen
1
Beantwurding skriftlike fragen FNP en CU oer fergunning foar de bou fan in biofergister
2
Memo stand van zaken Jobinder
3
Energietransitie
4
Definitieve verklaring van geen bedenkingen vleeskuikenhouderij De Rysloane 10 Harkema
5
Voorontwerp-bestemmingsplan Molenweg-De Dellen Surhuisterveen
6
Begrotingswijzigingen
7
Groot onderhoud/renovatie tennisbanen
8
Onttrekking aan de openbaarheid gedeelte pad tussen Koop Kuipersweg en B.J. Schurerweg te Surhuisterveen
9
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Harkema, de Wide Pet Zuid

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.