Gemeenteraad

link naar deze pagina

Controlecommissie - 17 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M.C. Buising
Toelichting: Gezamenlijk overleg met de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel.


Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.