Gemeenteraad

link naar deze pagina

Controlecommissie - 28 juni 2018

Locatie: Grutte Keamer
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: M.C. Buising

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.