Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 7 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Reservering spreekrecht van 19:15 tot 19:30 uur. Politiek beraad van 21:00 tot 23:00 uur.
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
Raadzaal
19:15 – 19:30 uur

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 6 mei 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Voorzitter: Mw. Ten Seldam
2
Verdieping programma Omgevingswet
21:00 – 22:00 uur
Vergaderruimte Stad
Oordeelsvormend

Op grond van het coalitieakkoord van juni 2018 heeft het college, naast de reeds bestaande programma’s Nieuwstraatkwartier, Binnenstad en Omgevingswet, programma’s op het gebied van Zorg, Duurzaamheid, Economie & Participatie en Veiligheid opgesteld. De stand van zaken rondom de programma’s zijn in het politiek beraad van dinsdag 26 maart gepresenteerd. Tijdens de politieke beraden 7 en 8 mei wordt dieper ingegaan op de verschillende programma’s en opgehaald welke vragen, wensen en opmerkingen er zijn. Deze worden meegenomen in de verdere voorbereiding van de perspectiefnota, waarin de raad vaststelt wat de gemeente in 2020 gaat doen. De perspectiefnota wordt door de raad op donderdag 27 juni behandeld.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen. Dit kunt u ter plekke kenbaar maken bij de voorzitter.

Voorzitter: Dhr. De Vries
3
Verdieping programma Veiligheid
22:00 – 23:00 uur
Vergaderruimte Stad
Oordeelsvormend

Op grond van het coalitieakkoord van juni 2018 heeft het college, naast de reeds bestaande programma’s Nieuwstraatkwartier, Binnenstad en Omgevingswet, programma’s op het gebied van Zorg, Duurzaamheid, Economie & Participatie en Veiligheid opgesteld. De stand van zaken rondom de programma’s zijn in het politiek beraad van dinsdag 26 maart gepresenteerd. Tijdens de politieke beraden 7 en 8 mei wordt dieper ingegaan op de verschillende programma’s en opgehaald welke vragen, wensen en opmerkingen er zijn. Deze worden meegenomen in de verdere voorbereiding van de perspectiefnota, waarin de raad vaststelt wat de gemeente in 2020 gaat doen. De perspectiefnota wordt door de raad op donderdag 27 juni behandeld.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen. Dit kunt u ter plekke kenbaar maken bij de voorzitter.

Voorzitter: Dhr. De Vries