link naar deze pagina

Commissie Grondgebied - 26 september 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: De heer M. Schipper
Toelichting: .

1 20:00
Opening.
2 20:00
Informatie over het besluit Plan Aanpak Stikstof.
3 20:30
Raadsagenda: Bestemmingsplan Asselseweg II, in Kootwijk (onder voorbehoud)
Uitgenodigd: Indieners van een zienswijze en wethouder A. de Kruijf.

Het voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Asselseweg II is in de raadsvergadering van 10 juli aangehouden om ruimte te bieden voor een mediationtraject. Indien de mediation leidt tot wijziging van het voorstel, zal dit worden betrokken bij de bespreking.4 21:00
Raadsagenda: Bestemmingsplan Thorbeckelaan V (in Barneveld).
Uitgenodigd: de indiener van een zienswijze en wethouder A. de Kruijf.
5 21:10
Raadsagenda: Bestemmingsplan Paalhoeveweg I, partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 en beeldkwaliteitsplan "Buitenplaats van Stuyvesandte"(in Kootwijk).
Uitgenodigd: de indieners van een zienswijze en wethouder A. de Kruijf.
6 21:40
Hamerstukken.
De voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Deze voorstellen worden ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 9 oktober 2019.
6.a 21:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Puurveenseweg IV (in Kootwijkerbroek).
6.b 21:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Kerkweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (in Kootwijkerbroek).
6.c 21:40
Raadsagenda: Afsluiten gereedgekomen grondexploitaties per ultimo augustus 2019.
7 21:40
Rondvraag.
8 21:45
Sluiting.