link naar deze pagina

Overige bijeenkomsten - 5 september 2023

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.A.G.M. van den Wildenberg
Toelichting: Op verzoek van de auditcommissie is de heer Van Vugt uitgenodigd om een presentatie te geven over de algemene financiële situatie van de gemeente Barneveld en de duiding daarvan.

Link naar de uitzending: [Agenda Barneveld - Overige bijeenkomsten Financiële beschouwing, door R.A. van Vugt dinsdag 5 september 2023 19:30 - 22:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)](https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/703dd8ad-0d50-4cbf-b097-2deeab9330b3)

1
Opening
Bijgevoegd is de 'uitvraag'.
2
Presentatie (inclusief vragen)
Ter voorbereiding op de bijeenkomst is de presentatie toegevoegd. Die is na de presentatie openbaar.
3
Vragen
4
Afsluiting en afspraken