link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 december 2020

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: Dit is een concept agenda. Onderwerpen en (tijds-) indeling kan nog wijzigen.

De raadsvergadering van 9 december wordt digitaal gehouden via Teams.
De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

1 19:30
Opening
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijsten
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen stukken.docx (33KB)
pdf A-1 Brief Raad Openbaar Bestuur inzake advies Goede ondersteuning, sterkte democratie d.d. 5-11-20.pdf (9MB)
pdf A-2 Motie gemeenteraad Montferland inzake Huishoudelijke ondersteuning d.d. 29-10-20.pdf (185KB)
pdf A-3 Brief BOK inzake steun kunst en cultuur d.d. 10-11-20.pdf (219KB)
pdf A-4 Raadsinformatiebrief VGGM inzake COVID-19 d.d. 12-11-20.pdf (305KB)
pdf A-5 Noodverordening VGGM inzake COVID-19 d.d. 9-11-20.pdf (362KB)
pdf A-6 Brief provincie Gelderland inzake open overleg Scherpenzeel d.d. 13-11-20.pdf (164KB)
pdf A-7 Factsheet Ambulancezorg Gelderland-Midden inzake aanrijtijden ambulances Barneveld 1e half jaar 2020 d.d. 28-10-2020.pdf (1MB)
pdf A-8 Brief Nederlands Pluimveemuseum inzake toekenning subsidie d.d. 17-11-20.pdf (498KB)
pdf A-9 Motie gemeenteraad Bergen inzake zorgen uitrol 5G-netwerk d.d. 29-10-20.pdf (1.3MB)
pdf A-10 Noodverordening VGGM inzake CIVID-19 d.d. 18-11-20.pdf (299KB)
pdf A-11 Brief VNG inzake inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 d.d. 20-11-20.pdf (430KB)
pdf A-12 Tips van het Kenniscentrum Houtrookoverlast d.d. 23-11-2020.pdf (78KB)
pdf A-13 Motie gemeenteraad Hof van Twente inzake 500 vluchtelingenkinderen d.d. 6-10-20.pdf (135KB)
pdf A-14 Brief dhr Boonzaijer inzake ter beschikking stellen gekapte bomen aan kunstenaars en ambachtslieden d.d. 23-11-20.pdf (226KB)
pdf B-1.1 Besluit B&W inzake intentieverklaring uitvoeringsbudget Sport- en Beweegakkoord d.d. 11-10-20.pdf (1.2MB)
pdf B-1.8 Besluit B&W inzake reactie op rapport Kinderombudsman d.d. 17-11-20.pdf (1.9MB)
pdf B-3.2 Besluit B&W inzake Jaarrekening 2019 Muziek Theater Barneveld d.d. 10-11-20.pdf (261KB)
pdf B-3.5 Besluit B&W inzake aanpassing prijsklassen nieuwbouw koopwoningen d.d. 17-11-20.pdf (241KB)
pdf B-3.6 Besluit B&W inzake onderzoek ruimte voor binnensport in Barneveld d.d. 17-11-20.pdf (1.3MB)
pdf B-3.7 Besluit B&W inzake tussentijdse evaluatie Barneveldse zonneladder d.d. 17-11-20.pdf (6.2MB)
pdf B-3.9 Brief B&W aan de fam. Van Dronkelaar inzake voorgenomen kap boom Hugo de Grootlaan d.d. 19-11-20.pdf (10MB)
pdf B-3.13 Besluit B&W inzake memo svz planontwikkeling Thorbeckelaan Zuid d.d. 24-11-20.pdf (166KB)
pdf B-3.15 Besluit B&W inzake memo netwerkcapaciteit tbv duurzame energieopwekking d.d. 24-11-20.pdf (575KB)
pdf B-3.16 Besluit B&W inzake tussentijdse evaluatie Huisvestingsverordening 2019-2023 d.d. 24-11-20.pdf (419KB)
pdf B-3.17 Besluit B&W inzake principetoestemming Plaggenweg 43 d.d. 24-11-20.pdf (3.8MB)
pdf B-3.18 Memo B&W inzake informeren bestemmingsplan Hunnenweg VII d.d. 24-11-20.pdf (108KB)
pdf B-4.3 Brief B&W aan B&W Scherpenzeel als reactie op open brief aan inwoners en gemeentebestuur Barneveld d.d. 11-11-20.pdf (773KB)
pdf B-4.4 Besluit B&W inzake budgetbijstelling BOR d.d. 17-11-20.pdf (128KB)
pdf B-4.10 Besluit B&W inzake 4e_coronamonitor d.d. 24-11-20.pdf (1.4MB)
pdf B-4.12 Besluit B&W inzake memo svz Ahri-procedure Scherpenzeel d.d. 24-11-20.pdf (199KB)
2 19:35
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.1
Wijziging van de APV gemeente Barneveld
2.2
Bewust omgaan met licht; Beleidsplan over al het licht in de openbare ruimte gemeente Barneveld 2020-2026.
2.3
Nieuwe samenwerkingsregeling met verenigingen rondom minder afval.
2.4
Voorbereidingskrediet Flying Bikes.
2.5
Compensatie culturele voorzieningen vanwege coronacrisis.
2.x 22:35
Pauze
3 22:45
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.1
Wijziging van de APV gemeente Barneveld
3.2
Bewust omgaan met licht; Beleidsplan over al het licht in de openbare ruimte gemeente Barneveld 2020-2026.
3.3
Nieuwe samenwerkingsregeling met verenigingen rondom minder afval.
Uitgenodigd : wethouder A.H. v.d. Burgwal.
3.4
Voorbereidingskrediet Flying Bikes.
3.5
Compensatie culturele voorzieningen vanwege coronacrisis.
Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.
4 22:55
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
4.1
Voorstel tot intrekking van diverse uitgewerkte Verordeningen en regelingen
4.2
Toestemming gemeenschappelijke (centrum)regeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe.
4.3
Aanpassing GR Regio de Vallei
4.4
Maandrapportage oktober 2020
5 23:00
Sluiting