link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 februari 2022

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De tweewekelijkse POLITIEKE AVOND:
19.30-21.15 uur parallelle sessies (Beeldvormend of Oordeelsvormend),
2 x 45 minuten)
21.15-21.30 uur pauze
21.30-23.00 uur raadsvergadering (Besluitvormend)
De parallelle sessies vinden plaats in de raadszaal of in het restaurant
Bundel:
pdf Agendabundel (69.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenkwartier
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Toezeggingenlijst
8
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
9
Hamerstukken
9.a
Normenkader rechtmatigheid 2021
9.b
Vaststellen Overdrachtsdocument Omgevingsvisie
9.c
Verruiming aantal burgercommissieleden van drie naar vier
10
Stemmingen zonder debat
11
Stemmingen met debat
11.a
Beleidsdoelstellingen jeugd
11.b
Herijking RODE beleid 2022
12
Motie vreemd aan de agenda
13
Sluiting