link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 maart 2021

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De definitieve agenda van de raadsvergadering wordt opgemaakt na de commissievergadering.

De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (62.4MB)

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Benoeming burgercommissielid
Stukken volgen.
5
Benoeming raadslid
Stukken volgen.
6
Vaststellen agenda
7
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
8
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
9
Hamerstuk / Voorkeursrecht tot terugkoop Julianastraat 12 Neede
10
Hamerstuk / Bestek aanbesteding accountantsdiensten
11
Hamerstuk / Normenkader Rechtmatigheid 2020
Bijlagen volgen.
12
BESPREEKSTUKKEN
13
Motie vreemd aan de agenda
14
Sluiting